Miejsca Przyjazne Rowerzystom

W ramach realizowanego projektu obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne i inne mogą wnioskować do Burmistrza Miasta o przyznanie certyfikatu „Miejsce przyjazne rowerzystom”. Kilka obiektów już taki certyfikat otrzymało, kolejne złożyły wnioski. Zachęcamy innych do włączenia się do akcji.

Aby taki certyfikat otrzymać należy spełnić kryteria, które określają udogodnienia dla rowerzystów oraz wypełnić wniosek i złożyć go w Referacie Promocji, Turystki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Wiśle lub mailowo na adres rowery@wisla.pl. Wniosek – MTB

Są to:
1. kryteria podstawowe
– zapewnienie możliwości bezpiecznego przechowania rowerów w wydzielonym pomieszczeniu wyposażonym w stojaki rowerowe z możliwością przypięcia roweru,
– zapewnienie możliwości czyszczenia roweru (myjka niskociśnieniowa, zestaw środków chemicznych i szczotek,
– zapewnienie dostępu do podstawowych narzędzi służących do regulacji i ewentualnej naprawy rowerów,
– zapewnienie dostępu do zestawu pierwszej pomocy,

2. kryteria dodatkowe
– zapewnienie dostępu do wydawnictw turystycznych (mapy, przewodniki itp.),
– zapewnienie możliwości przygotowania lub zakupu posiłków wysokowęglowodanowych,
– zapewnienie możliwości zakupu napojów izotonicznych,
– zapewnienie możliwości prania zabrudzonej odzieży kolarskiej (wymóg dotyczy obiektów noclegowych),
– zapewnienie możliwości zakupu podstawowego kolarskiego wyposażenia serwisowego (dętki, opony, smary, linki itp.).

Spełnienie wszystkich kryteriów z punktu pierwszego oznacza otrzymanie certyfikatu
Miejsce Przyjazne Rowerzystom*

MPR1

Spełnienie wszystkich kryteriów z punktu pierwszego oznacza otrzymanie certyfikatu
Miejsce Przyjazne Rowerzystom**
MPR2
Obiekty spełniające założone kryteria można rozpoznać dzięki powyższym logotypom, które wydrukowane zostały w formie naklejek i przekazane obiektom razem z certyfikatami.
Miejsca Przyjazne Rowerzystom honorują Rowerową Kartę Rabatową Miasta Wisła, która dystrybuowana jest m.in. wśród uczestników licznych imprez rowerowych organizowanych w naszym mieście oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy Pl.B.Hoffa 3.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie.
Regulamin – MTB

W razie pytań można kontaktować się z Referatem Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle tel. 33/855 34 56 lub mailowo: rowery@wisla.pl